Medya Satınalma Performanslarının Geliştirilmesi

Geçmişte, özellikle de bağımsız ölçümlemelerin yapılmadığı dönemlerde, marka medya yatırımlarının geri dönüşünü %5 - %10 oranında geliştirmek nispeten kolay bir süreçti. Fakat yakın dönemlerdeki küresel mali krizler, medya yatırımlarından tasarruf etme oranlarını %20’lere kadar çıkarmış bulunmakta. Medya ajansı yöneticilerinin, EMM gibi medya denetleme ve yönetimi şirketlerinin zihinlerini hâlihazırda meşgul eden “medya ajansı değerlendirme ve seçimi” vakalarının sayısındaki artışın sebebi budur.

Medya yatırımlarından elde edilebilecek tasarrufların oranı, bu alanda gerekli tedbirleri almayan marka sahiplerinin pişmanlık duyacağı bir noktaya kolaylıkla ulaşabilir. Her zamanki gibi “şeytan ayrıntıda gizlidir” ve toplantı odalarında bütçe planları üzerine atılan çizgilerle olağanüstü medya tasarruflarını müjdeleyenler, ikinci yılda kaçınılmaz olarak inandırıcılıklarını kaybedeceklerdir.

Daha ayrıntılı bilgi için:

 
Medya Satınalma Performanslarının Geliştirilmesi