İş Felsefemiz

Her zaman resmin daha genelini görmeyi başarabildik. Ayrıntılar yalnızca yansıttıkları eğilim ve değişimler yoluyla ilgi uyandırır.

EMM, teleskopu mikroskoba tercih eder. Bu bir vizyon meselesidir. “Medya bilimi” ile medyaya ilişkin gündelik kararları alma arasında bir denge olması gerekir.

Diğerleri hesap kitap yapıp sayılar içinde boğulurken, EMM’de biz daha ileri gidiyoruz. Analiz ediyor, keşfediyor, açıklıyor, rota belirliyor, önümüzdeki yolu planlıyoruz. Eğilimleri teşhis edip manzaradaki kaymaları fark ederek, kaçınılması gereken gizli tehlikeleri ve kovalanacak fırsatları saptıyoruz.

Ayrıntı, anlamaya giden bir patikadır. Veri, yalnızca makinelere yüklemek için değil, tartmak ve incelemek içindir. Anlam, sadece bilginin hacminden değil, onu yorumlamaktan doğar.

İyi fikirler her yerden gelebilir, fakat iyi olanı vasat olandan ayırmak için kalıpların dışında düşünmelisiniz. Geliştirilmiş bir sonuca inanmak için yeni fikirlere açık olmak gerekir.

EMM’in yaptığı, işte budur.

 
İş Felsefemiz